ยินดีต้อนรับ

glittergraphics.us" target="_blank">

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่15

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555


        วันนี้อาจารย์ได้พูดถึงการสอนว่ามีวิธีใดบ้าง จะสอนเด็กได้โดยวิธีใด บอกถึงวัตถุประสงค์ว่าควรจะสอนสิ่งใดกับเด็ก การบูรณาการระหว่างเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องภาษา เทคนิคต่างๆ บอก๔งข้อดี ข้อเสียต่างๆ และในท้ายชั่วโมงอาจารยืได้สอนถึงทักษะการใช้ชีวิต การสรุปองค์ความรู้ สรุปในเนื้อหาที่เรียนกันมา แล้วอาจารย์ก็ได้ให้ทำใบประเมิน แล้วบอกนักศึกษา เรื่องรายละเอียดblogger ว่าจะส่งวันไหน
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่14

วันศุกร์ที่14 กันยายน 2555

     
      วันนี้อาจารย์ได้ให้ มาร้องเพลงต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อร้องเพลงเสร็จแล้ว ก็เป็นการเล่านิทานโดยเทคนิคต่างๆ ดั้งนี้

  1.       เล่าไปวาดไป
  2.       เล่าไปตัดไป
  3.       เล่าไปฉีกไป
  4.       เล่าไปพับไป
       
      โดยกลุ่มของฉันได้เล่าโดยใช้เทคนิค เล่าไปวาดไป เรื่อง ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
   
และร้องเพลงสำหรับเด็ก ร้องเพลงนิ้วมือของฉัน


การเล่าไปวาดไป

สอนร้องเพลง


 

 
 
 
 
 

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่13

วันศุกร์ที่ 7กันยายน 2555

        
ก่อนเรียนวันนี้ อาจารย์ได้บอกนักศึกษาว่างานทั้งหมดที่สั่งไปว่ามีอะไรบ้าง มีชิ้นไหนบ้าง  หลังจากนั้น
อาจารย์ได้สอนถึงการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางภาษา(มุมภาษา) ว่าควรจัดให้มีหนังสือนิทาน เทปเพลง มีโต๊ะเล็กๆ มีเบาะ ลองนั่ง หุ่นนิ้วมือ โรงละครเล็ก และมีกระดาษเล็กๆให้เขียนใส่กล่อง รวมทั้งอาจารย์พูดถึงการบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ โดยรวมพูดถึงการพัฒนาด้านต่างๆด้วย  โดยการบูรณาการนี้จะเป็นตัวช่วยเสริม จะมีองค์ประกอบ ได้แก่ ขั้นนำ ร้องเพลง นิทาน ประสบการณ์เดิม เกม และคำคล้องจอง ซึ่งควรจัดมุมประสบการณ์ให้ถูกต้องเพื่อที่เด็กจะได้รับการพัฒนาและความรู้จากมุมประสบการณ์นี้ได้อย่างเหมาะสม ว่าเด็กจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง สอนเพิ่มเติมจากอาทิตย์ที่แล้ว จากเนื้อหาการทำสื่อ ว่ามีประโยชน์อย่างไร


                                                                     แผนความคิด

 
การบันทึกเข้าเรียนครั้งที่12

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

     ในวันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษามาส่งปฎิทินที่เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่สั่งไปในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้อาจารย์ได้แจกสีไม้และเพจตัวอักษร


                                                                            กล่องสี


 
 
 
 
 
เพจตัวอักษร
 
 
 

การบันทึกเข้าเรียนครั้งที่11

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555

    
      วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาฟังเพลง เกาะสมุย โดยที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ว่าเพลงนี้เวลาฟังแล้วรู้สึกเช่นไร ฟังแล้วได้อะไรบ้าง สอนอะไรกับเราบ้าง โดยที่ฉันตอบไปว่าเมื่อฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเที่ยวเกาะสมุย อยากไปนั่งเรือ เดินชิวๆริมทะเลอยากไปดูพระอาทตย์ตกที่นั่น


 
                       และต่อมาอาจารย์ได้เล่านิทานเรื่องช้างน้อย อัลเฟรด ให้ฟังว่ามีคุณค่าอย่างไร
          ช้างน้อยอัลเฟรด เป็นเรื่องของช้างที่มีงวงยาวกว่าผิดปกติ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัลเฟรดพยายามซ่อนงวงของตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดเห็นดังนั้นจึงได้ใช้งวงของตัวเองช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นลงมา เมื่อสัตว์อื่นๆพากันเห็นจึงชื่นชมอัลเฟรดและนับแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าไม่ต้องคอยซ่อนงวงอีกต่อไป
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรเห็นค่าของตัวเอง
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่10 (ชดเชย)

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

วันนี้อาจารย์ได้พูดถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาว่าควรจะมีอะไรบ้าง และประกอบไปด้วย

1.การอ่าน

2.การเขียนได้แก่ ภาพ ตัวอักษร

3.การพูด ได้แก่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เล่าข่าว

4.การฟัง ได้แก่ นิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย

5.  คลื่นเสียง ได้แก่ ดนตรี จังหวะ

6.  อัดเทปเสียง

และต่อมาอาจารย์ให้นักศึกษาหยิบของรักของหวงของตัวเองมาคนละหนึ่งชิ้น และดิฉันก็ได้เลือกนาฬิกาข้อมือ เหตุผลที่เลือก เพราะแม่ของฉันเป็นคนซื้อให้มันจึงมีความหมาย สำหรับฉัน ต่อมาอาจารย์ก็ให้เลือกของมาหนึ่งชิ้น เป็นของอะไรก็ได้และฉันนก็เลือก เป็นปากกาเมจิ เมื่อเลือกแล้ว อาจารย์บอกว่าให้ขายของชิ้นที่ตัวเองเลือกว่ามีคุณสมบัติดีอะไรบ้าง และสุดท้าย อาจารย์แบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่ม โดยที่กลุ่มหนึ่ง ให้คิดเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นข่าว แล้วออกมาพูดในเรื่องที่ตัวเองได้ โดฉันได้ประชาสัมพันธ์

นาฬิกา(ของรักของหวง)

 
 ปากกาเมจิ(ของที่โฆษณา)
 
 

                                                                วาดภาพแทนคำอธิบาย 
การบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่10

วันศุกร์ที่17 สิงหาคม 2555


วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน

**หมายเหตุ เนื่องจาก อาจารย์ได้ให้เรียนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 19สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ห้อง 223